Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Cách thức thanh toán thì khách hàng chuyển khoản qua tài khoản Man Thái Hưng - Số TK 0251002308639 Vietcombank - CN Bình Tây